Vintage
2016
Name
Picnic Sauvignon Blanc
Retail
$20.00
Member
$15.00
Vintage
2015
Name
Picnic Cabernet Shiraz
Retail
$20.00
Member
$15.00
Vintage
2016
Name
Picnic Rose
Retail
$20.00
Member
$15.00
Vintage
2016
Name
Clover Pinot Noir Chardonnay
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2014
Name
Clover Cabernet Sauvignon
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2015
Name
Clover Cabernet Franc
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2016
Name
Clover Pinot Gris
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2016
Name
Clover Riesling
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2015
Name
Clover Shiraz
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2016
Name
Clover Sauvignon Blanc
Retail
$28.00
Member
$21.00
Vintage
2016
Name
Amos Chardonnay
Retail
$40.00
Member
$40.00
Vintage
2013
Name
Amos Cabernet Franc
Retail
$60.00
Member
$45.00
Vintage
2014
Name
Blanc De Noir
Retail
$70.00
Member
$52.50
Name
Mother's Day Special
Retail
$130.00
1 - 15 of 15